A zálogkölcsön feltételei

A ZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI

A zálogkölcsön szerződés tárgyai kizárólag olyan dolgok lehetnek (118 § (1) bek. és 119 § (1) bek. Ptk.-Obč.zákonník), melyekről a zálogkölcsön igénybe vevője (természetes személy vagy jogi személy törvényes képviselője) kijelenti és szavatolja, hogy zálogtárgy a kizárólagos tulajdonában van és amelynek tekintetében rendelkezési joga korlátlan, továbbá nem képezi tárgyát más zálogszerződésnek. A zálogjog biztosítja a zálogház követelését annak díjtételeivel együtt (121 § (3) bek. Ptk. - Obč. zákonník) a zálogba adó vagy a zálogadós felé, ha a zálogba adó és zálogadós személye nem azonos. A követelés díjtételei a munkanapok számától függnek a szerződés időtartamán belül és az annak megfelelő kamatlábaktól.

A zálogkölcsönfelvétel feltételeinek részletes leírása a zálogházban található.

A zálogház felhatalmazott alkalmazottja dönt arról, hogy a felajánlott tárgy képezheti-e tárgyát a zálogkölcsön szerződésének. A tárgy zálogházba való felvételére semmiféle jogi igény nem érvényesíthető. Hiányos és működésképtelen dolgok nem képezhetik a zálogszerződés tárgyát. Amennyiben a tárgy érvényes jótállásal rendelkezik, csupán a garancia alkalmazását lehetővé tevő okiratokkal lehet leadni. Az utolsó napról, amelyen lehetőség van az elzálogosított tárgyat kiváltani, nem történik külön értesítés. A zálogtárgy kiváltása kizárólag személyesen, az Ügyfél személyazonosságának igazolásával lehetséges, illetve jogosult rá ezen személy meghatalmazottja, aki érvényes személyazonossággal rendelkezik. A felsorolt zálogkölcsönre vonatkozó feltételek megváltoztathatóak a zálogkölcsön szerződés megkötése előtt.